Siuvimas

SIUVIMAS

ĮVAIRŪS

STILIUS, MADA

ĮVAIZDIS

ĮVAIRENYBĖS

KOLEKCIJOS

FORUMAS

NUORODOS

 

 


Nors gero tono taisyklės vienodos tiek užstalėje namuose, tiek restorane, kartais gali iškilti visa eilė specifinių problemų.


Elgesio manieros prie stalo_Demeanor at the tableLėkštės garnyrui


Kai kuriuose restoranuose vaisius ir bulves patiekia atskirose mažose lėkštelėse, kurias padavėjas sustato aplink Jūsų „pagrindinę“ pietų lėkštę. Jūs galite valgyti tiesiai iš jų, o galite perkelti viską į savo lėkštę ir paprašyti padavėjo, kad pašalintų nuo stalo visas tuščias lėkštes.


Kaip paraikyti duoną ir išpilstyti kavą


Jei duona patiekiama nesupjaustyta gabalėliais, šeimininkas paraiko arba atlaužia du – tris gabalėlius ir pasiūlo juos greta sėdintiems, kartu su likusiu duonos gabalu, padėtu ant lėkštės duonai ar kitos švarios lėkštės. Duona perduodama toliau, tokiu būdu kiekvienas sėdėdamas užstalėje atsiriekia ar atsilaužia dalį sau ir savo kaimynui.

Jei kava patiekiama neišpilstyta, tai šią pareigą atlieka tas, prie kurio arčiausiai pastatytas kavinukas. Savo kavos puodelį jis prisipila galiausiai.


Pakuotės ir formelės


Daugelis priedų ir prieskonių patiekiami popierinėse ar plastikinėse pakuotėse. Iškart iškyla klausimas: ką daryti su panaudotu cukraus paketėliu? Jį reikėtų standžiai susukti ir padėti po savo lėkštės kraštu ar ant krašto, arba – jei niekas nerūko – į peleninę.

Kuomet drebučiai ar uogienė patiekiami popieriniame ar plastikiniame indelyje, jų turinį reikia išimti ir perkelti į lėkštelę sviestui, pasinaudojant peiliu sviestui (ar įprastu stalo peiliu). Nuimtas dangtelis įdedamas atgal į indelį, kuris pastatomas ant stalo už lėkštės.


Kaip pripildyti vyno taures


Jeigu rūsio “metras“ ar padavėjas, atkimšęs butelį ir pripildęs taures pasišalino, tai vėliau šeimininkui ar šeimininkei priklauso ištraukti butelį iš kibirėlio, sausai nuvalyti servetėle ir, pradedant nuo svečių, išpilstyti vyną į taures.


Kaip “pasipudruoti“ užstalėje


Užstalės pabaigoje, dama gali greitai papudruoti nosytę ar pasidažyti lūpas, tačiau žvilgčioti į veidrodį ir gražintis ilgesnį laiko tarpą, laikoma blogu tonu.
Nepakeičiama nuostata, galiojanti tiek vyrams, tiek moterims skelbia: “Restorane ar bet kurioje kitoje viešo maitinimo įstaigoje šukuotis nepridera. Netaisykite šukuosenos ir nesilieskite prie plaukų ten, kur ant stalo padėtas maistas“.


Kaip paragauti kaimyno patiekalo


Sutuoktiniams, užsisakiusiems skirtingus patiekalus, kartais norisi paragauti vienam iš kito lėkštės. Gero tono nuostatos leidžia su ta sąlyga, jei degustacija vyks nepastebimai. Spėjam, kad Lina nori paragauti Artūro užsakytų putėsių. Ji perduoda jam savo šaukštelį, o jis juo truputėlį pasemia iš savo lėkštelės ir atsargiai gražina šaukštelį žmonai. Lina neturėtų pati imti iš Artūro lėkštės, o Artūras gali pasiūlyti putėsių nuo savo šaukštelio tik tuo atveju, jei jis dar nėra pasinaudojąs stalo įrankiu. Arba prieš tai, kaip pradėti valgyti, jis gali dalį patiekalo atidėti ant žmonos lėkštės krašto.


Bendravimas su pažįstamais ir prisėdimas prie kito staliuko


Jei į restoraną įėjo grupė žmonių, o už vieno iš stalelio sėdi jų draugai kartu su savo draugais, kurie yra nepažįstami su atėjusiaisiais, paskutinieji iškart eina link savo užsakyto stalelio, pakeliui pasisveikindami su draugais, neužmegzdami pokalbio, restoranas - ne pati tinkamiausia vieta pristatinėti keletą žmonių vienus kitiems.


 Kartais pasitaiko situacijos, kuomet prisistatymo ceremonija tarp dviejų – trijų žmonių paprasčiausiai būtina. Jei prie staliuko sėdi keletas žmonių, kuriems pristatoma dama, vyrams priklauso atsistoti, kaip ir tuo atveju, kuomet moteris prieina prie jų apie kažką pasikalbėti. Kai užstalėje dalyvauja daug žmonių, atsistoja tik tie, šalia kurių ji pasirodė. Kuomet praeinančią pro stalelį moterį pristato kitai, sėdinti niekuomet neatsistoja – nors pirmoji ir daug už ją vyresnė.


Niekas sėdėdamas užstalėje neturi atsistoti, jei prieina vyras, išskyrus tą, į ką kreipiasi priėjusysis: jis atsistoja ir pasisveikina su pažįstamu paspausdamas jam ranką, po to jis paprašo savo bičiulio prisėsti ir pratęsti pokalbį. Jeigu praeinantis šalimais nori pabendrauti, jis gali paprašyti padavėjo atnešti kėdę (nors toks prisėdimas prie svetimo staliuko prieštarauja geroms manieroms), bet geriausia greitai susitarti dėl kito susitikimo.


Kuomet vyras sėdi ne ant kėdės, o ant banketės, jis atsakydamas į praeinančiojo pro šalį pasisveikinimą – nors tai ir moteris – linkteli galvą ir ištiesia ranką. Atsistoti iš sėdimos vietos jam nebūtina, nes kitu atveju jis turės stovėti pusiau sulenktomis kojomis, arba bandydamas jas ištiesti, rizikuoja apversti stalą.


Vienos moters vyras rado savotišką sprendimą. Kartą Gustavas Gurmė ruošėsi pradėti smaguriauti suflė, kuomet prie jų staliuko prisiartino žmonos draugė. “Prašau, nesistokit“, - sušuko ji. – Jūs apversite suflė! “Gurmė, negalėdamas sėdėti moters akivaizdoje ir nenorėdamas, kad patiekalas atvėstų, paėmė nuo stalo lėkštę ir suvalgė suflė stovėdamas.

Belieka palinkėti, kad šis anekdotas pasitarnaus į naudą tų, kurie mėgsta užtrukti prie svetimų staliukų ir jie apsiribos tik pasisveikinimu.


Per didelės porcijos


Kartais restorane patiekiamos per daug didelės porcijos kurių kartais neįmanoma suvalgyti. Nors restorano savininkai tai žino, bet jie linkę manyti, kad geriau orientuotis į gerą apetitą turinčius žmones, nei į tuos, kas įpratę mažai valgyti ir siūlo savo klientams ypatingus paketus, į kuriuos galima susidėti nesuvalgyto žlėgtainio, viščiuko ar kitų patiekalų likučius ir parsinešti į namus. Iš pradžių buvo laikoma, kad šis valgis atitenka šunims, - todėl tokius paketus imta vadinti “šuniniais“ – bet šiuolaikinis maistas paruoštas restoranuose toks nuostabus ir brangus, kad šių paketų turinį namuose suvalgo patys žmonės.


Kaip pakviesti padavėją


Šiuo atveju nėra griežtų ir aiškių nuostatų, visgi, kas vienoje šalyje laikoma priimtina, kitoje gali atrodyti įžeidžiančiai ir užgaulingai. Pavyzdžiui, Amerikoje, jeigu Jūs skleisite “ps-s-st“ garsus, švilpsite ar plosite rankomis, padavėjas greičiausiai pabėgs į priešingą nuo Jūsų pusę, nors kitose šalyse, būtent tokiu būdu jis pakviečiamas. Pas mus priimta persimesti žvilgsniais, iškelti į viršų ranką su ištiestu pirštu, tokiu būdu atkreipiant pastarojo dėmesį. Kuomet padavėjas į Jus nežiūri, galima jį tyliai pakviesti: “Padavėjau“ ar “Galima jus?“ Jei jis per daug toli ir negirdi, paprašykite kito: “Prašau pakviesti mūsų padavėją“.


Kaip atsiskaityti


Pabaigoje, kai visi papietavo, kviestinių pietų šeimininkas arba užsakovas, pasikviečia padavėją vienu iš aukščiau išvardytų būdų ir sako jam: “Pateikite prašau, sąskaitą“. Paprastai sąskaita pateikiama ant padėklo ar lėkštės užversta ir įteikiama tam, kas vadovavo (užsakinėjo patiekalus) užstalėje. Tas ar ta, kas apmoka sąskaitą prieš tai ją įdėmiai peržiūri, ar nėra klaidos ir tuomet padeda atgal ant padėklo su reikiama pinigų suma, o sulaukus grąžos, paliekami ant padėklo arbatpinigiai. Jei pastebima klaida sąskaitoje, reikia ramiai pakviesti padavėją ir parodyti. Jokiu būdu nedera kelti triukšmo.


Kai kur klientus paprašo apmokėti sąskaitą kasoje, prieš išeinant – tokia praktika labai paplitusi didelių miestų restoranuose, kuriuose žmonės lankosi priešpiečių metu. Tokia tvarka taupo laiką, nes kitu atveju, aptarnavus vienus lankytojus reikia bėgti prie kitų, o norintys apmokėti sąskaitą priversti kurį laiką laukti padavėjo. Taigi, perskaičius sąskaitos apačioje: “Kasoje“, Jūs paliekate ant stalo arbatpinigius, susirenkate savo daiktus ir išeinate, priedo, užstalės šeimininkas išeina paskutinis. Jis apmoka sąskaitą kasoje, kol likusieji jo laukia prie išėjimo. Jei jis tuo metu neturi smulkių arbatpinigiams, tai atsiskaitęs kasoje, greitai sugrįžta prie staliuko, kad padavėjas nebūtų paliktas be dėmesio.


Kreditinė kortelė


Atsiskaitymas kreditine kortele labai patogus tiems, kas dažnai lankosi restoranuose ar kitose panašiose įstaigose ir vengiantiems prie savęs laikyti dideles sumas grynais, arba norintys tiksliai žinoti, kiek, kam išleista. Užsakydami staliuką, nepamirškite sužinoti, kokio tipo kreditinėmis kortelėmis galima atsiskaityti šiame restorane, o kai Jums pateiks sąskaitą apmokėjimui, patvirtinkite ją parašu ir kartu su kreditine kortele grąžinkite padavėjui. Po to, patikrinus sąskaitą, pridėkite arbatpinigius, o jei jie skirti ir metrodoteliui, ir padavėjui, tai patikslinkite, kam ir kiek  jų priklauso.


Atskiros sąskaitos


Geriausia išeitis iš padėties, jei kiekvienas nori atskirai atsiskaityti už save, - paprasčiausiai reikia paprašyti padavėjo, kad pateiktų atskiras sąskaitas. Kuomet už stalo sėdi du, trys, keturi žmonės, tai paprasta, tačiau jei pietauja didelė kompanija, padavėjui bus sunkiau ir jis gali susipainioti. Kad išvengtumėte tokios situacijos, tas, kuris užsakė staliuką ir pietus, gavęs sąskaitą apmokėjimui, paprašo visų kartu pietavusių pinigų, pakankamai, kad galima būtų apmokėti už kiekvieno užsisakytus ir suvalgytus patiekalus, ir paliekami arbatpinigiai. Kuomet svečiai užsisakinėjo tokius pačius patiekalus, tai visi ir moka vienodai. Jei vienas užsisakė tik sriubą ir salotas, o kitas – žlėgtainį ir omarą, “šeimininkas“ pirmajam turi padaryti atitinkamą nuolaidą.


Vyras ir moteris, sistemingai pietaujantys kartu, dažniausiai sąskaitą apmoka lygiomis dalimis, ypač jei dama pati užsidirba pragyvenimui. Tai protinga, teisinga ir praktiška. Visgi, jei vyras pirmą kartą ar kelis kartus iš eilės pakviečia moterį į restoraną, apmokėti sąskaitą reikėtų jam. Kuomet moteris pajus, kad atėjo laikas kiekvienam mokėti už save, ji apie tai turėtų pranešti prieš vykstant į restoraną, o ne tada, kai pasirodys padavėjas su sąskaita: “O, leisk man užmokėti savo dalį“. Priimta, kad sąskaitą apmoka vyras, o jo palydovė savo dalį atiduoda jam iš karto po pietų ar vėliau. Kai vyras ir moteris dažnai pietauja kartu ir sąskaitą apmoka lygiomis dalimis, ruošiasi pietauti kompanijoje, moteris gali paklausti, kaip ir kada jai įnešti savo dalį. Reikalas tas, kad vyras, kuris pietauja su dama, ir mielai sutinka dalintis išlaidas po lygiai, gali nesutikti, kad tai įvyktų kitų žmonių akivaizdoje.

Šaltinis:
Iš Emili Gost knygos “Etiketas“

 

 

 

 

 

 

Vieta jūsų įmonės reklamai:
www.jūsų įmonė.lt

 

 

 

 

Grįžti į
Komentarus rašyti gali tik registruoti svetainės vartotojai. Registruotis

Registruotis
Pamiršau slaptažodį

Apklausa

Šiuo metu aktyvių balsuoklių nėra

Facebook

Draugai

Reklama